Hogeschool van Amsterdam

HvA Erelaureaten

De HvA kent sinds 2015 een prijs voor personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de doelstellingen van de HvA. Deze prijs heet sinds 2018 het HvA Erelaureaat.

Het Erelaureaat kan zowel toegekend worden aan een medewerker van de HvA als aan iemand die vanuit een andere plek de HvA in woord en daad een warm hart toedraagt en een bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van de HvA. 

 

Eregalerij van gelauwerden

2017: John Sterk

Geëerd voor zijn inzet en vasthoudendheid bij het behalen van de internationale EPAS-accreditatie voor AMSIB, International Business and Management Studies en International Business and Languages.

2016: Marcel Levi

Geëerd vanwege zijn stimulerende rol in de samenwerking tussen de HvA-faculteit Gezondheid, de UvA-faculteit Geneeskunde en het AMC in de afgelopen jaren. 

2015: Renate Teuwsen

Geëerd vanwege haar rol als stuwende kracht achter het traject van internationale accreditatie voor de opleiding IBS. 

2015: Parikhan Ibrahim

Geëerd vanwege haar actieve rol binnen het vluchtelingenwerk. Ibrahim, die zelf ooit als vluchteling naar Nederland is gekomen, zet zich in tegen vrouwenonderdrukking en richtte de Free Yezidi Foundation op. 

 

Andere prijzen

De HvA kent naast het erelaureaat ook andere prijzen. Jaarlijks organiseert de ASVA samen met de HvA de verkiezing van de ‘Docent van het Jaar’. Voor onderzoekers is er de ‘Research Award’  die het beste HvA-onderzoek beloont.

 

Contact

De commissie die het Erelaureaat organiseert, bestaat uit:

  • Jean Tillie, decaan faculteit Maatschappij en Recht (voorzitter commissie)
  • Dennis Kuscu, projectleider Participatie  
  • Mark van der Horst, facilitair coördinator Amstelcampus en voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad
  • Youssef el Bouhassani, docent Toegepaste Wiskunde, HvA-docent van het jaar 2017 en landelijk docent van het jaar 2018
  • Margriet Pol, winnaar Research Award 2017 en docent en onderzoeker Ergotherapie

Contact loopt via
griffier Tana Nguyen commissiebijzondereprestaties@hva.nl

 

 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 mei 2019