Hogeschool van Amsterdam

Afscheidsrede mw. dr. Martha Meerman

Afscheidsrede

Lectorale rede

Save the date - afscheidsrede dr. Martha Meerman: Informatie en aanmelding volgen op deze pagina.

martha meerman a21

Beste relaties, vrienden en (oud-)collega’s van Martha Meerman,

Vijftien jaar geleden trad Martha Meerman als Lector gedifferentieerd HRM aan bij de Hogeschool van Amsterdam. In een tijd dat de functie van ‘lector’ aan een Hogeschool nog nauwelijks uitgekristalliseerd was, laat staan dat er lectoraten (ofwel onderzoeksgroepen) bestonden. Zodoende werd Martha lector van het eerste uur, een pionier op het gebied van de invulling van het begrip ‘praktijkgericht onderzoek’.

Dit heeft ze vol enthousiasme en toewijding gedaan met een betrokken team van onderzoekers. Met een scherp oog voor interne verhoudingen en ontwikkelingen en met overtuigingskracht naar het werkveld.

Met het naderende emeritaat van Martha sluiten wij een historische periode af waarin er flink is gebouwd aan het onderzoekshuis in onze faculteit. Wat is opgebouwd wordt voortgezet door de onderzoekers die door haar zijn opgeleid.

Op dinsdag 14 mei 2019 vanaf 15 uur nodig ik u van harte uit voor het feestelijke afscheid in het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4, te Amsterdam. Het volledige programma en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, ontvangt u medio april.

Met vriendelijke groet,

Drs. W.W. Baumfalk

Decaan Faculteit Business en Economie

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 maart 2019